lend one's aid to sth

  1. Fiil birine bir şey için yardımda bulunmak
  2. Fiil bir şeye yardım etmek