let someone off with a warning

  1. Fiil birini sadece uyarmak
  2. Fiil birini uyararak serbest bırakmak
  3. Fiil birini uyararak gitmesine izin vermek