1. Sıfat öldürücü, ölüme sebep olan/yol açan.
    a lethal injury. lethal chemicals. lethal weapons. a lethal dose.
  2. Sıfat ölüm+, ölümle ilgili.
ölüm odası İsim
idam odası İsim
öldürücü doz
öldürücü silah