1. İsim, Hayvan Türleri bass
  2. sea bass
sea perch İsim, Hayvan Türleri

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Beyaz etli, üzeri pullu, boyu 1 ... makbul, iri kemikli balık