1. İsim (zorla veya yasal yollardan) vergi/asker toplama.
 2. İsim (toplanan) vergi/asker.
 3. Fiil (zorla veya yasal yollardan) vergi/asker) toplamak. ….
  The government levies taxes to pay its expenses.
  To levy troops in time of war.
 4. Fiil vergilendirmek, vergi koymak/ tarhetmek.
  levy a tax: vergi koymak/tarhetmek.
 5. Fiil askere celbetmek/çağırmak.
 6. Fiil savaş açmak, savaşmak, harp etmek.
  levy war on someone: birisiyle savaşmak.
 7. Fiil
  levy on: haczetmek.
  to levy on someone's property: birinin malını haczetmek.
  to levy
  execution on someone's goods: birinin malına haciz koymak.
şerefiye
şerefiye vergisi
sermaye kazançları vergisi
sermaye vergisi, servet/varlık vergisi: gelire göre değil, sermayeye/servete/mala göre hesaplanan vergi. income tax İsim
şehir vergisi
kömür tevzi yeri
telâfi edici vergi
zorunlu resim
zorunlu harç
zorunlu harç (resim , vergi
zorunlu vergi
rehin giderleri İsim
muvazene vergisi
(Br) aşırı kazanç vergisi
ihracat prelevmanı
ihracat vergisi
genel seferberlik
ithalat prelevmanı
AT'nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde çiftçiyi korumak amacıyla iç piyasadaki fiyatları dengelemede
kullanılan temel vergi aracı
vergi almak Fiil
parti vergisi
servet vergisi
emlak vergisi
icra yoluyla haciz koymak Fiil
icra yoluyla haciz czi koymak Fiil
emlak vergisi
arazi vergisi
özel vergi
dengeleme vergisi
vergi koyma
yasa ile vergi koyma
haksız cebri icra
emekli sandığına yılda 100 dolar kesmek Fiil
emeklilik fonuna yılda 100 dolar kesmek Fiil
harç almak Fiil
bir harç almak Fiil
vergi toplamak Fiil
haciz koymak Fiil
haczi koymak Fiil
haczi kaldırmak Fiil
haciz kaldırmak Fiil
haciz koymak Fiil
mallardan gümrük resmi almak Fiil
mallar üstünden vergi almak Fiil
mallar üzerinden vergi almak Fiil
harç almak Fiil
para cezası almak Fiil
birinden para cezası almak Fiil
birinden para cezası almak.
fidye almak Fiil
bir ücret almak Fiil
vergi tarh etmek Fiil
vergi koymak Fiil, Medeni Hukuk
bir vergiyi kaynakta kesmek Fiil
vergiyi kaynakta kesmek Fiil
sermaye üzerinden vergi almak Fiil
kâr payı dağıtımından vergi almak Fiil
kâr dağıtım payından vergi almak Fiil
…'den haraç almak.
asker toplamak Fiil
haciz emri çıkarmak Fiil
icra ve haciz yoluyla bir meblağı tahsil etmek Fiil
icra ve haciz czi yoluyla bir meblağı tahsil etmek Fiil
birinin mallarına alacak yüzünden haciz koymak Fiil
birinin mallarına alacak yüzünden haciz czi koymak Fiil
bir mala alacak yüzünden icra ve haciz czi koymak Fiil
haciz koymak Fiil
haczi koymak Fiil
birine şantaj yapmak.
birinden şantajla para almak Fiil
vergiyi mahrecinde tarh etmek Fiil
gelir vergisi tarh etmek Fiil
icraya vermek Fiil
katkı payı toplamak Fiil
gümrük resmi almak Fiil
resim tarhetmek Fiil
resim almak Fiil
vergi almak Fiil
vergi koymak Fiil
topyekûn seferberlik
bir mala alacak yüzünden icra ve haciz koymak Fiil
masrafları icra yoluyla almak Fiil
harç almak Fiil
ayni vergi
eli silah tutan herkesin askere alınması
masrafların tahsili
müsadere
zoralım
icra ve haciz yoluyla bir borcun tahsili
ihracat üzerinden alınan vergi
ithalat vergisi
topraktan vergi almak Fiil
birinin emlakinden vergi almak Fiil
toplam servet üzerinden vergi almak Fiil
bütün mülk üzerine icra uygulamak Fiil
bütün mülk üzerinde icra uygulamak Fiil
vergi salmak Fiil
vergi almak Fiil
sermaye üzerinden vergi almak Fiil
arazi vergisi almak Fiil
(Br) vatana ihanet etmek Fiil
bir ülkeye karşı savaş açmak Fiil
bir vergi koymaya müsaade etmek Fiil
vergi koymaya müsaade etmek Fiil
parti üyelerinden para toplamak Fiil
sermaye üzerinden vergi almak Fiil
gümrük resimlerinin sonradan alınması
gümrük resimlerini sonradan alma