1. İsim hürriyet
 2. İsim özgürlük, serbestlik, hürriyet.
  liberty of conscience: vicdan hürriyeti/özgürlüğü.
  liberty
  of speech: söz hürriyeti.
  liberty of press: basın özgürlüğü.
  civil liberty: şahsî hürriyet, masuniyet.
  political liberty: siyasî hürriyet.
  religious liberty: din özgürlüğü.
 3. İsim bağımsızlık, istiklâl.
  The colony finally won its liberty.
 4. İsim kurtuluş.
 5. İsim
  liberties: cür'et, küstahlık, lâübalilik, fazla serbestlik.
  Using them without asking permission
  is a bit of a liberty.
 6. İsim, Denizcilik izin.
 7. İsim imtiyaz, muafiyet, müsaade, izin.
hürriyetten yoksun kılma İsim, Hak ve Özgürlükler
bir arkadaşa kitaplığından yararlanma özgürlüğü vermek Fiil
özgürlüğünden vazgeçmek Fiil
özgürlüğün kısıtlanması
(a) serbest, özgür, başıboş.
The escaped lion is still at liberty.
set at liberty: serbest
bırakmak, azat etmek.
be at liberty to do something: bir şeyi yapmakta serbest olmak.
You are at liberty to choose any of these books. (b) işsiz, (c) izinli, yetkili, istediğini yapabilen, istediği gibi davranabilen.
You are not at liberty to change the wording: İfadeyi değiştirmeye yetkili değilsiniz.
kişisel/toplumsal özgürlükler: kişilere yasalarla tanına özgürlükler. İsim
sözleşme özgürlüğü
özgürlüğün kısıtlanması İsim, Hukuk
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma İsim, Hukuk
özgürlükten yoksun bırakma İsim, Hak ve Özgürlükler
birinin özgürlüğünü iade etmek Fiil
serbest bırakmak Fiil
hapisten kaçmak Fiil
doğal özgürlük
şahsi hürriyet (hareket veya yer değiştirme hürriyeti
kişisel özgürlük
siyasi özgürlük
birini yeniden özgürlüğe kavuşturmak Fiil
birine özgürlüğünü iade etmek Fiil
birine özgürlüğünü geri vermek Fiil
özgürlüğü sınırlama
yeniden özgürlüğe kavuşmak Fiil
ABD tarihinde İngiliz yönetimine karşı çıkan cemiyetler.
özgürlük anıtı İsim, Mimarlık
Özgürlük Heykeli İsim, Mimarlık
hürriyet abidesi İsim
cüret göstermek Fiil
izinliler gemisi
savaş tahvilleri (I . Dünya Savaşı'na katılabilmek ve müttefiklere yardım edebilmek için ABD tarafından çıkarılan tahviller İsim
azat külâhı: eski Romada azat edilen esirlere verilen yumuşak konik külâh ki özgürlük simgesi olarak
kullanılırdı. Phrygian cap
İsim
izinli gemici
limana giriş izni
hareket serbestisi
vicdan hürriyeti
sözleşme özgürlüğü
sözleşme serbestisi
akit yapma özgürlüğü
sözleşme yapma özgürlüğü
sanayi özgürlüğü
hareket serbestisi
(deniz sigortası) bölgesel olarak sınırlanmamış sigorta
düşünme özgürlüğü
düşünce hürriyeti
ticaret serbestliği
Hürriyet Partisi Özel Isim, Siyasi Partiler
(US) asker taşıma gemisi
temyiz etme olanağı
yolculuk etme serbestisi
yolculuk etme serbestliği
halkın özgürlüğünü kaldırmaya yeltenme
... yapmakta serbest olmak Fiil
temyiz imkânı olmak Fiil
serbest hareket özgürlüğü
tam hareket serbestisi
tam hareket serbestisi olmak Fiil
seçim hakkı olmak Fiil
çalışma özgürlüğüne engel olmak Fiil
çalışma serbestliğini engelleme
çalışma hürriyetinıkısıtlamak Fiil
çalışma özgürlüğüne engel olan
(a) cesaret etmek, cür'et/yüreklilik göstermek, (b) sırnaşıklık/küstahlık/saygısızlık/ yüzsüzlük etmek,
küstahlaşmak, lâübalileşmek.
He was not the sort of man with whom one took liberties: Ona karşı hiç kimse lâübalilik yapamazdı.
Basın özgürlüğünün topluma sağladığı faydalar İsim