parasını işletmeden tutmak Fiil
parasını işletmemek Fiil
kullanılmadan bankada yatmak Fiil