1. alargada/açıkta yatmak, kıyıdan veya başka gemiden uzak durmak.