yükseliş, kalkış: roketin fırlatıldıktan sonra kendi itme kuvveti ile yükselmesi veya uçağın yatay uçuşa
geçinceye kadar yükselmesi.
İsim
(rezaleti/skandalı/yolsuz işleri) açıklamak, açığa vurmak, gözönüne sermek,
k.d. kirli çamaşırları
ortaya dökmek.
The newspaper articles took (or blew) the lid off his illegal activities: Gazeteler onun yaptığı yolsuzlukları açıkladılar.