limit any one bottom

  1. bir sevkıyat için açık teminat tahtında beyan edilen azami meblağ