limited cheque

  1. (Br) tahditli çek
  2. (Br) sınırlı çek (döviz işlemlerinde kullanılan ve döviz ile ifade edilen ancak çekin bu tutarı aşmayan
    bir değer ifade ettiğini göstermek için kenarı
  3. tahditli çek
  4. sınırlı çek