live in a fool's paradise

  1. Fiil aylak ve lüks hayat yaşamak
  2. Fiil boş emeller üzerine kurulmuş bir mutluluk içinde yaşamak
yalancı cennet(te yaşamak), aldatıcı/devamı mümkün olmayan mutluluk, boş emeller (beslemek).