1. İsim gerilimli/akımlı tel, güç ileten elektrik teli.
  2. İsim açıkgöz/faal/atak/atik kimse.
  3. akımlı tel,
    mec. pek faal kimse.
bir firmada işletme gücü durumunda olmak Fiil