1. Sıfat morarmış: berelenme, kan dolaşımının engellenmesi sonucunda mosmor renk almış.
  livid marks/bruises
  on the body. livid with cold/rage. He was livid with cold. She had a livid bruise on her forehead.
 2. Sıfat donuk mavi, koyu grimsi mavi.
 3. Sıfat kızmış, köpürmüş, küplere binmiş, öfkeli, kan beynine sıçramış, tepesi atmış.
  livid with anger/rage/fury:
  öfkeden mosmor kesilmiş.
  The insult made him livid: Hakareti duyunca tepesi attı/kızdı/köpürdü/küplere bindi.
 4. Sıfat soluk, benzi solmuş/sararmış, kül gibi.
  livid with shock.
  His livid face: Soluk yüzü.
 5. Sıfat kıpkırmızı, mosmor.