1. kütük, tomruk, ağaç gövdesi.
  log cabin: kütüklerden yapılmış kulübe/ev.
 2. Denizcilik hız ölçer, parakete: geminin hızını ölçen alet.
  heave/throw/stream the log: parakete kullanmak/atmak.

  sail by the log: geminin yerini hız ölçerek belirlemek.
  log-line: parakete ipi/halatı.
  patent log: uskurlu parakete.
 3. jurnal: geminin/uçağın seyir/uçuş jurnalı.
 4. günlük (kütüğü), sicil/kayıt defteri, bir makinenin çalışmasını, bir işlemin safhalarını gösteren ayrıntılı
  kayıtlardan herbiri.
  a computer log: bilgisayar günlüğü.
  to write up/keep the log (book): sicil/kayıt (defteri) tutmak.
 5. kütük gibi şey/adam vb.
  king log: mostralık kral: faaliyet göstermeyen fakat zararsız kral.
 6. kütük/tomruk kesmek.
 7. ağaç kesmek, tomruklamak, ağacı kesip tomruk yapmak.
 8. günlük/sicil/jurnal tutmak, sefer/uçuş jurnalı tutmak, jurnala kaydetmek.
 9. (uçak/gemi) (belirli bir hızla) seyretmek, yol almak.
  The ship was logging 18 knots. The plane was
  logging 620 km/h.
  We logged (up) 50 km that day: O gün 50 km yol aldık.
 10. İsim logaritma.
bu kütüğe benzer pasta
Noel'den önceki gece yakılan iri kütük
yol-çizer: uçağın havada katettiği yolu kaydeden cihaz. İsim
(US) çocuk işi
kültür eksikliği
kültürde geri kalma
gemi ile ilgili olayların yazıldığı defter ya da defterler
teslimat gecikmesi
hata kaydı
hata günlenmesi
hata günlüğü Bilgi Teknolojileri
hata günlemesi
uçuş kayıt defteri
uçuş kaydı
geçit kütüğü
gaz kütüğü: havagazlı şöminede kütük şeklindeki gaz-yakıcı. İsim
hız/akıntı göstergeci: bir ipe bağlanıp suya atılan, geminin hızını ve akıntı kuvvetini ölçmeye yarayan kurşun ağırlık. İsim
geçmiş günlüğü Bilgi Teknolojileri
yontulmamış, kütük/tomruk halinde.
borç kütüğü
girdi günlüğü
kütük gibi, hareketsiz, donakalmış.
sleep like a log: derin uykuya dalmak, kütük gibi (hareketsiz)
uyumak.
He lay like a log: Kütük gibi yatıyor.
“deyiş, söyleşi, söz, konuşma”. Önündeki sözcüğün belirttiği şekilde yazı veya konuşma anlamı verir.

analogue, monologue, dialogue, prologue gibi.
Son Ek
jurnal
seferde tutulan seyir defteri
gemi seyir defteri
kalıp gibi uyumak Fiil
odun yarmak Fiil
izleme günlüğü Bilgi Teknolojileri
geminin seyir defteri
“söz, deyiş”.
ör.: logomachy. Ön Ek
(Br) nöbet cetveli
jurnal
tomruk motoru: tomrukları su içinde çekmek için kullanılan tek kişilik dıştan motorlu kayık. İsim
ahşap kulübe İsim, İnşaat
parakete
günlük kütüğü Bilgi Teknolojileri
log dosyası İsim, Yazılım
minuta Denizcilik
oturum açmak Fiil, Bilgi Teknolojileri
parakete İsim
bilgisayar sisteminden çıkmak Fiil
oturum kapamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
(bilgisayarı) açmak, başlatmak.
log off: (bilgisayardaki işlemi) bitirmek/kapatmak.
oturum kapamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
bilgisayar sisteminden çıkmak Fiil
elektronik log kayıtları İsim, Bilişim
birine yardım etmek Fiil
Noel kütüğü, Noel gecesi ocakta yakılan iri kütük.
log file İsim, Yazılım
electronic log entries İsim, Bilişim

Toprak damlı Anadolu evlerinde yağmur sularının ... uzunluğunda taştan silindir