look around

  1. (a) bütün ihtimalleri incelemek, üzerinde düşünmek, (b) araştırmak, aramak.
birşey bulmaya çalışmak Fiil
birşeyi aramak Fiil
birşeye bakınmak Fiil
bir yeri gezmek Fiil
bir yerde gezinmek Fiil
bir yerde etrafa bakmak Fiil