look at someone

birine korkuyla bakmak Fiil
eğri gözle bakmak Fiil
baktırmak Fiil
birine kötü kötü bakmak Fiil
birine öfkeyle bakmak Fiil
birine ters ters bakmak Fiil
birine tehditkâr bakışlar fırlatmak Fiil
birini kendinden aşağı görmek Fiil
birini küçük görmek Fiil
birini hor görmek Fiil
birini küçümsemek Fiil