look into something

  1. Fiil araştırmak
  2. Fiil soruşturmak
  3. Fiil soruşturma yürütmek