look someone up

birini baştan ayağa süzmek Fiil
birini baştan aşağı süzmek Fiil
birini saymak Fiil
birine hayran olmak Fiil
birine saygı duymak Fiil
birine lider gibi güvenmek Fiil