loosestrife

  1. İsim altınkamış
    (Lysimachia vulgaris, L. quadrifolia): çuhaçiçeğigillerden sarı çiçekler açan bir bitki.
  2. İsim morsalkım
    (Lythrum salicaria): mor salkımlı çiçekler açan bir bitki.