1. (benzi/yüzü) sararmak, benzi atmak.
    As her illness got worse she lost more and more color: Hastalığı
    ilerledikçe benzi daha çok sarardı.