loyalty card

  1. İsim, İşletme müşteri kartı
  2. İsim, İşletme mağaza kartı