lumber a room with furniture

  1. Fiil bir odayı mobilya ile tıka basa doldurmak
  2. Fiil bir odayı eşya ile doldurmak