1. Geçişsiz Fiil pusuya yatmak, pusuda beklemek, pusu kurmak, hırsız gibi gizlenmek/saklanmak.
    He was lurking behind the bush.
  2. Geçişsiz Fiil gizli gizli dolaşmak, gizlice/sinsi sinsi yürümek/yaklaşmak.
    There's someone lurking (about) in the garden.
  3. Geçişsiz Fiil gizli/saklı kalmak, göze çarpmamak, varlığını gizlemek.
pusuda