1. İsim yedek para: darda kalınca harcamak için bulundurulan az miktarda para.
para budalası