mahkemeye delil olarak sunulmuş bulunmak

  1. Fiil to be in evidence