make available

bir fonu emre amade kılmak Fiil
fonu emre amade kılmak Fiil
krediyi emre amade kılmak Fiil
teşmil etmek Fiil
gerekli parayı tedarik etmek Fiil