kesin bir ayırım yapmak Fiil
demek istediğini açıkça belirtmek Fiil
tasrih etmek Fiil