make difficult

birşeyi zor hale getirmek Fiil
zorlaştırmak Fiil
birşeyi zor kılmak Fiil
birşeyi zorlaştırmak Fiil
zorluk çıkarmak Fiil
müşkülat çıkarmak Fiil
zora koşmak Fiil