make mention of sth

  1. Fiil bir şeyi zikretmek
  2. Fiil bir şeyin sözünü etmek