make over one's estate

  1. Fiil bütün servetini vakfetmek
  2. Fiil mülkünü devir ve temlik etmek