mass action

  1. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler kitlesel hareket
  2. kitle hareketi
kütleler etki yasası: “Bir kimyasal tepkimede ürünlerin etkin kütleleri çarpımının, tepkenlerin etkin
kütleleri çarpımına oranı sabittir.”
İsim