Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir tekkeye ... şeyhlik, mürşitlik