medical register

hekimlik ruhsatını elinden almak Fiil