middle lamella

  1. İsim ortazar: bitki gözeleri arasında bulunan pektinli zar.