milky disease

  1. sütlü sayrılık:
    Bacillus popillae ve B. lentimorbus bakterilerinin Japon böceği larvalarında sebep olduğu hastalık.