1. Geçişli Fiil çok küçültmek/azaltmak/ufaltmak, en küçük değerine/asgariye indirmek, mümkün olan en küçük değerine indirgemek.

    The polar explorers took every precaution to minimize the danger of their trip.
  2. Geçişli Fiil küçümsemek, küçük/önemsiz göstermek, önem vermemek, hafifsemek.
    An ungrateful person minimizes the
    help others have given him.
bir zararı asgariye indirmek Fiil
bir kazayı asgariye indirmek Fiil
bir görevin tehlikesini asgariye indirmek Fiil