ministry of public works

bayındırlık ve iskan bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Özel Isim, Kurum İsimleri
(Br) Konut ve Bayındırlık Bakanlığı