misdemeanor

  1. İsim, Hukuk kabahat
  2. İsim kabahat/suç (işleme).
  3. İsim, Hukuk suç (cürüm ve cinayetten daha hafif sayılır).
Kabahatlerin Affı Kanunu Özel Isim, Hukuk
görevin kötüye kullanılması İsim, Hukuk
görevini kötüye kullanma İsim, Hukuk
görevi kötüye kullanma İsim, Hukuk