1. Fiil yatış(tır)mak, (ağrı vb.) hafifle(t)mek/azal(t)mak.
    to mitigate a person's anger. to mitigate pain.
    to mitigate the effects of war.
  2. Fiil (bir kimseyi) yumuşatmak, mülâyimleştirmek, itidale sevk etmek, ılımlaştırmak.
hafifletici sebep İsim, Ceza Hukuku
zarar ziyanını hafifletmek Fiil
bir cezayı hafifletmek Fiil