mixed forest

  1. karışık orman
  2. içinde türlü ağaçların bulunduğu orman