1. kalıp, matris.
  Molten metal is poured into a mold = mould.
 2. genel biçim.
 3. kalıpla yapılmış şey.
  a mold = mould of jelly.
 4. kalıpla verilen biçim.
 5. şekil, biçim.
 6. örnek, model, numune.
 7. (ayırıcı) nitelik/vasıf/karakter, yaratılış, tıynet, tabiat, huy.
  He's a man who doesn't fit into
  the conventional mold = mould of the typical retired army officer.
 8. Mimarlık (bkz: molding ) (3).
 9. küf.
  The bread was covered with green mold = mould.
 10. küflen(dir)mek, küf bağla(t)mak.
 11. toprak, hümüslü toprak, yumuşak ve mümbit toprak.
 12. şekillendirmek, biçimlendirmek, şekil/biçim vermek.
  He mold = moulded a rabbit out of a clay.
 13. kalıplamak, kalıba dökmek/sokmak, kalıba dökerek/sokarak şekil/biçim vermek.
 14. (döküm) kalıp yapmak.
 15. etkilemek, etkili/müessir olmak, oluşturmak, tesir etmek, teşekkülünde âmil/müessir/etkili olmak.
  To
  mold = mould public opinion: Kamu oyu oluşturmak.
  To mold = mould the character of a child.
 16. (hamur vb.) yoğurmak.
 17. (bir şeyin) şeklini almak, (elbise) bedene oturmak.
  a dress that mold = moulds the figure.
 18. biçimlendirilebilme, şekillendirilebilme, kalıplanabilme, istenen biçime/şekle sokulabilme.
 19. biçimlendirilebilir, şekillendirilebilir, kalıplanabilir, istenen biçime/şekle sokulabilir.
bread mold
cam kalıbı: içine cam üflenerek şekil verilen menteşeli kalıp. İsim

green mold ile ayni anlama gelir. mavi küf
(Penicillium): ekmek, peynir gibi gıdaların
üzerinde oluşan mavi-yeşil renkli küf.
İsim
(bitkilerde) mavi küf hastalığı. İsim
aynı hammaddeden yapılmış
döküm kalıbı
mastar

blue mold ile ayni anlama gelir. mavi küf
(Penicillium): ekmek, peynir gibi gıdaların üzerinde
oluşan mavi-yeşil renkli küf.
blue mold (1).
alçı kalıp
enjeksiyon kalıbı İsim
yaprak gübresi, funda toprağı. İsim
yaprak küfü: bazı bitkilerin yapraklarına ârız olan hastalık. İsim
alçı kalıp
(bitkilerde) (a) is hastalığı, (b) (bu hastalığa sebep olan) is mantarı
(Capnodiaceae).
kalıp gözü İsim, Makine
kalıp maçası İsim, Makine