moral sense

  1. İsim ahlâkî sağduyu: doğru ve yanlış tutum ve davranışları ayırt edebilme yeteneği.
ahlakı bozuk
ahlâkı bozuk