1. İsim ağız kancası: iki kanatlı sineklerde çene yerine geçen kanca gibi ağız çıkıntısı.