1. İsim, Kimya sodyum
  2. Zarf (bkz: no ), (bkz: not )
  3. sodyum (simgesi).
Kuzey Amerika, ABD ve Kanada İsim, Yer İsimleri
National Academician.
North America.
  1. brazilianite
american account countries İsim
to convert dollars into turkish lira Fiil
to send up a bill to the upper house Fiil
to trace one's descent back Fiil
let alone
with due observance of
in concordance with
to be disqualified from taking part in the olympic games Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sodyum elementinin sembolü
  2. Genellikle Farsça, bâzan da Arapça sıfatların ... değil” kelimelerinin anlamını karşılar
  3. Kaba konuşmada ... anlamında kullanılır