natural resources

  1. İsim doğal/tabiî kaynaklar: bir ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynakları (maden, petrol, orman, su vb.).
kültür ve tabiat varlıkları İsim
doğal kaynakları yararlanılır duruma getirmek Fiil
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İsim, Kurum İsimleri
doğal kaynaklar hazinesi
biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi
bir ülkenin doğal kaynaklarını işletmek Fiil
Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu İsim, Kurum İsimleri