natural wastage

  1. bir örgütün çalışanlarını işten çıkartma yoluna başvurmadan istifalar
  2. emekliye ayrılmalar ya da ölümler sonucu kendiliğinden küçülmesi