navigation aids

  1. İsim, Denizcilik seyir yardımcıları
  2. İsim seyre yardımcı olan araç ve gereçler
  3. İsim seyir yardımcı araç ve gereçleri