net cashflow

  1. net nakit akışı (belirli bir süre içinde kullanılmış ya da üretilmiş net nakit para tutarı
  2. net nakit akışı