net kazancın dağıtımı
net sermaye kazancı
tahakkuk etmiş net kazanç